Resilienssi toipumisen mahdollistajana

Vieraana Soili Poijula, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. 

Resilienssi antaa toivoa. Ilman resilienssiä, selviytymiskykyä, vastoinkäymisistä olisi erittäin vaikeaa toipua. Kyvykkyys selviytyä vastoinkäymisistä alkaa muotoutumaan jo varhaislapsuudessa, ja elämän merkityksellisenä kokeminen sekä usko omaan pärjäämiseen vahvistavat resilienssiä. 

Perimä, persoonallisuus ja sen piirteet sekä yksilön ja yhteisön käytettävissä olevat voimavarat vaikuttavat resilienssin syntyyn. Resilienssi voi kuitenkin kehittyä sekä voimistua eri elämäntilanteissa, eikä se ole jotakin, mitä joko on tai ei ole, resilienssiä voi tavoitteellisesti vahvistaa. Myös yksilön käytettävissä oleva ymmärtämys omista voimavaroista sekä mielen ja yhteisön toiminnasta vaikuttaa resilienssin lisääntymiseen.

Jaksossa Soili Poijula kertoo resilienssistä ja sen vahvistamisesta, sekä tietenkin resilienssin merkityksestä yksilön toipumisessa ja voimaantumisessa. Löydät meidät myös seuraavista palveluista:

Traumainformoitu Toivo sivut
Youtube
Facebook
Twitter @TraumaToivo


Traumainformoitu Toivo host: Aster Hedman. Jinkut: Beni