Traumainformoitu Toivo

Keskustelua traumatisoitumisen vaikutuksista, mutta ennen kaikkea toipumisesta ja toivosta!

Traumainformoitu orientaatio ja traumatietoisuus auttamistyössä on ymmärrystä ja tietoisuutta emotionaalisen trauman vaikutuksesta yksilön kykyyn olla oman elämänsä aktiivinen toimija – tällä sivustolla puhutaan siitä, miten trauman vaikutukset estävät ihmistä tekemään omaa elämäänsä koskevia hyviä, positiviisia ratkaisuja. Näkemällä yksilöiden vahingollisen käyttäytymisen eli oireilun taakse ja ymmärtämällä taustalla vaikuttavat syyt – psyykkisen trauman aiheuttamat jopa neurobiologiset muutokset – voimme toteuttaa vaikuttavampaa ja tehokkaampaa auttamistyötä ja toipua ennen kaikkea itse! Esimerkiksi päihdeongelma onkin usein oire jostakin piilevästä pahasta olosta, eikä varsinainen ongelma jota pitää hoitaa. Ja jos ihminen saa apua sietämättömien tunteiden (esimerkiksi traumatisoitumiseen niin usein liittyvän kipeää tekevän häpeän tunteen) käsittelyyn ja työkaluja oman toimintansa ymmärtämiseen, toipuminen mahdollistuu.

Sivustolta löytyy opas traumainformoidusta orientaatiosta auttamistyösä, sekä podcast sarja Traumainformoitu toivo. Podcasteissa on vieraina traumatietoisuuden asiantuntijoita sosiaali- ja terveysalalta. Tervetuloa kuuntelemaan Asterin ja vieraiden keskustelua traumatisoitumisen vaikutuksista ja toivon ja toipumisen löytymisestä!

Tämä sivusto on traumatietoisuus aktivisti ja kouluttaja Aster Hedmanin ylläpitämä. Sivuston tarkoitus on esitellä traumatietoisen orientaation eheyttävää ja parantavaa vaikutusta niin auttamistyön kentällä kuin yksilöiden omassa elämässä. Aster on itse traumaselviytyjä, ja kertoo toivon löytymisestä myös omien kipeiden kokemuksiensa tuomalla ymmärryksellä. 

Asterilla on työhistoriaa lastensuojelusta, varhaiskasvatuksesta sekä seurakuntatyöstä. Koulutukseltaan Aster on sosionomi (AMK) diakoni, lisäksi Aster on opiskellut erilaisia täydennys- sekä lisäkoulutuksia mm. palveluohjauksen, lastensuojelun sekä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen kokonaisuuksista. Tällä hetkellä Aster suorittaa sosiaalityön maisteriopintoja Itä-Suomen yliopistossa.

Opas auttamistyössä toimiville